نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

۴ مطلب در مهر ۱۳۹۷ ثبت شده است

کتاب چاپ کن بیمه شو!!!!!!!!!؟؟؟؟انتشارات پندارقلم

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


تبدیل پایان نامه به کتاب

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۱ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب دست نوشته /استخراج کتاب از پایان نامه

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۹ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب دست نوشته و جزوه از مجوز تا چاپ

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۵ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر