نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

فقط از نشر پندارقلم برای اولین بار

پنجشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


ارایه انحصاری از نشر پندارقلم

پنجشنبه, ۱ آذر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


کتاب چاپ کن بیمه شو!!!!!!!!!؟؟؟؟انتشارات پندارقلم

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۲ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


تبدیل پایان نامه به کتاب

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۱۱ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب دست نوشته /استخراج کتاب از پایان نامه

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۹ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب دست نوشته و جزوه از مجوز تا چاپ

شنبه, ۱۴ مهر ۱۳۹۷، ۰۷:۰۵ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


مجوز چاپ کتاب

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب برای سومین سال متوالی و تثبیت قیمت ها

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


نشر پندارقلم+دیجیکالا

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب 2

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر