نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

نشر پندارقلم

انتشارات پندار قلم

۱۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۷ ثبت شده است

مجوز چاپ کتاب

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب برای سومین سال متوالی و تثبیت قیمت ها

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۶ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


نشر پندارقلم+دیجیکالا

دوشنبه, ۲۶ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۱۵ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


چاپ کتاب 2

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


تنها مرجع رسمی چاپ و نشر کتاب انتشاراتی ها میباشند

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


سومین سال متوالی و ثابت ماندن قیمت های چاپ مجوز

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۵۰ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


برای حمایت از نویسنده ایرانی

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۹ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


اخذ مجوز

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


تازه های نشر پندارقلم 2

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۸ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر


انتشارات پندارقلم2

شنبه, ۳ شهریور ۱۳۹۷، ۱۱:۴۶ ب.ظ | پندارقلم پندارقلم | ۰ نظر